Where's my water

4.6

103,199 lượt chơi

Thể loại: Trẻ em | Yêu thích:

Tags: cá sấu, water, disney

Cá sấu chúa lạc đường dưới hệ thống cống dày đặc của thành phố và đang rất khát nước. Nhiệm vụ của bạn là cung cấp đủ nước để cứu mạng sống của chú cá sấu xinh đẹp này.

Hướng dẫn :

 Cá sấu chúa lạc đường dưới hệ thống cống dày đặc của thành phố và đang rất khát nước. Nhiệm vụ của bạn là cung cấp đủ nước để cứu mạng sống của chú cá sấu xinh đẹp này.


Dùng chuột để chơi4.6

798 gamer đánh giá


7.4%
1.1%
1.5%
3.0%
87.0%
NHẬN XÉT GAME WHERE'S MY WATER