TRỒNG NỤ TRỒNG HOA

1.0

27 lượt chơi

Thể loại: Chiến thuật | Yêu thích:

Mô tả:Dọn dẹp những luống hoa lỡ phun thuốc tăng phọt Trung Quốc. Tương tự game Lines nhưng có cơ chế chơi 3D. 

Hướng dẫn :1.0

1 gamer đánh giá


100.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
NHẬN XÉT GAME TRỒNG NỤ TRỒNG HOA