Bảo vệ khu rừng

5.0

12,868 lượt chơi

Thể loại: Chiến thuật | Yêu thích:

Các sinh vật tham lam định đánh cắp những viên kim cương trong khu rừng ma thuật. Bạn cần phải xây dựng các tháp phòng hộ để tấn công và tiêu diệt chúng.

Hướng dẫn :

Sừ dụng chuột để chơi.5.0

21 gamer đánh giá


0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
NHẬN XÉT GAME BẢO VỆ KHU RỪNG